Skogsvårdsdagar

Midsommar på Styrsö

Två gånger varje år, vår och höst, samlas vi kring Sällskapet Arbores ursprungiga tanke och syfte, nämligen att vårda och värna om skogsbeståndet på vår ö. Samtidigt som vi vårdar vårt gröna arv kan vi göra dygd av nödvändigheten och få tillfälle att träffas under trevliga former ute i naturen. Dagarna avslutas med gemensam korvgrillning för hela familjen.

Skogsvårdsdagarna har en direkt koppling till Sällskapet Arbores ursprungliga syfte, d v s att vårda och värna om ett bra skogsbestånd på ön.

Vi samlas två gånger varje år, vår och höst, och utför röjnings och skogsvårdsarbete.
Efter röjningen bjuder Arbores in till en korvgrillningsaktivitet för hela familjen.

Vårröjningen:

Den genomförs normalt ANDRA LÖRDAGEN I APRIL KL 10:00 och framåt. Om datum skulle krocka med Påskhelgen kan vårröjningen förskjutas någon vecka.
Styrelsemöte efteråt.

2018: 14 April

Höströjningen:

Höströjningen äger rum den ANDRA LÖRDAGEN I NOVEMBER KL 10:00 och framåt.
Styrelsemöte efteråt.

 

Välkommen!

Fler bilder hittar du under bildarkivet.