Till nubben!

Mel: Svarte Rudolf

Se Arbores gäster sig gonar
vid kräftfaten i allsköns ro
där romstinna kräfthonor tronar
med bröst och med stjärt och med klo.
Nu börja vi avklädningsscenen
i färdeneärvd ritual-
den lockande röda sirenen
har snart inte på sig ett skal.

Vi tassarna först konsumera
sen högröda handsken vi spräckt,
och sugande kyssar placera
på magen - det smakar konfekt.
Korsetten på fatet vi slänga
och petar i skrymslen och vrår
och kjolen vi av henne kränga
ty sist efter stjärten vi trår.

Vi göra sen om proceduren
så länge vår mage det tål
och dränka de läckra små djuren
i sedvanligt mått alkohol.
Ty snapsen skall icke förglömmas
den välkommen är såsom få.
Med andakt den också skall tömmas
med Arbore vänner, gu’tår.

Mel: Berlinerluft

Helan, halvan och en ters, ters, ters
ner i magen kors och tvärs, tvärs, tvärs
skola bilda ett förbund -bund -bund
om en stund stund stund
ja sekund -kund -kund.
Ja, helan, halvan och en ters, ters, ters
är det minsta som begärs -gärs -gärs.
Alla vi som kvinten tål tål tål
må vi enas om en skål.

Mel: Skära, skära havre...

Skära, skära kinder
får man om man drecker
brännevin
tillsammans med
små rara flecker.
Så taga vi nu tersen
på denna glada kräftefest
när var tar sin
så tar jag min
och så blir ingen utan.
Ja, det va rätt
Ja, det va rätt
Ja, det va rätt så lagom
för tersen ja, den gillar vi
och rara flecker kramas om.

Gamla Styrsövisan

Mel: Svinsta skär

Härlig är sommarnatten
Här uppå Styrsö Bratten
Månen den lyser så röd och rund
Vi älska Styrsö i varje stund
Höstlöven snart börja falla,
därför vi lova oss alla,
när vårsolen lyser på skär och på fjärd,
går till Styrsö vår färd.

Nya Styrsövisan

Mel: De va’ på Lorensberg...

Tider komma tider går
unga de blir gamla.
Styrsö sommarön består
allesamman samla.
Ligger här i Kattegatt,
där salta vågor svalla.
Solbelyst och de så att
sjunga kunna alla.

Ref: För här på Styrsöbratt
vårt paradis
Är livet ljust och glatt
på alla vis.
I goda vänners lag
på Arbor’fest.
Vi prisa gången dag
och trivs som bäst.

Fagrast kvinnligt jordeliv
finns på Styrsö Bratten.
Tänk ett sådant tidsfördriv
svärma månskensnatten.
Brunbränd, smäcker, elegant,
här är varje flicka.
Här var manlig sekundant
skålen hennes dricka.

Ref: För här på Styrsöbratten...

Kvällen lider mot ett slut,
morgonrodnad sprides.
Skratta, skämta, bara njut,
vänskapsbanden smides.
Solen högt på himlapäll,
när vi hemåt vandra.
Minnas ska vi denna kväll
som så många andra.

Ref: För här på Styrsöbratt

Mel: Måndag gör vi ingenting...
Kräftan är ett läckert djur,
läckert djur ,läckert djur.

Färgen den går aldrig ur,
aldrig ur, aldrig ur.

Går den bakåt är den okokt,
går den framåt är det oklokt
att du tar en pärla till.

Men du gör ju som du vill.

Mel: Inbelupet (trad.melodi)

Inbelupet glaset står på bräcklig fot.
Tomma pilsnerflaskor luta sig därimot.
Men där nere misserere uti magens dunkla djup
sitter djävulen och väntar på en sup.

Mel: När helan man tagit (trad.melodi)

När helan man tagit och halvan skall drickas,
det är som att kyssa en nymorrnad flickas.
Ju mera man tager ju mer vill man ha,
en ensammer djävel gör alls ingen glad.

Mel: Vill du ha fysiken fin (Lambert walk)

Vill du ha fysiken fin, skall du bara dricka brännevin.
Vill du ha ett glatt humör skall du dricka i ett ända kör.
Vill du ha din mage bra skall du drick det varje dag
Ja brännevin, ja brännevin det håller magen och fysiken fin.