Sällskapet Arbores

Midsommar på Styrsö

Föreningen

I augusti 1866 bildades det ideella Sällskapet Arbores på initiativ av banktjänstemannen Gustaf Årre. Hans vision av att försköna den då så karga, skogsfattiga och ogästvänliga ön blev föreningens mission. Förutom vård och skötsel av vårt gröna arv har föreningen vidgat engagemanget till att även förvalta arvet av traditioner och trivsel på ön, till glädje och nytta för såväl bofasta som sommargäster. Själva drivkraften är medlemmarnas ideella engagemang och ju fler som engagerar sig desto mer kan vi göra för vår numera gröna och gästvänliga ö.

Medlemsavgiften är 150 kronor.

Bankgironummer: 298-7998

Vid inbetalning uppge: Namn, antal familjemedlemmar, adress, telefonnummer och email.