Välkommen till Sällskapet Arbores!

 

Styrelsen för Sällskapet Arbores vill gärna höra hur du som medlem, boendes och besökare uppfattar Sällskapets arbete och vår skog. Vi ber dig därför svara på denna korta enkät. Tack för din medverkan!

Välkommen som medlem!

Ring oss (Ordförande Gustaf Josefson +46735142619) eller maila till: arbores@speedmail.se samt följ oss på Facebook "Sällskapet Arbores"

Årsavgift: 150 SEK betalas in på bankgironummer 298-7998. Vid inbetalning uppge: Namn, antal familjemedlemmar, adress, telefonnummer och email.

Stäng